Projekt w ramach Dotacji na Kapitał Obrotowy

 

Firma Adventus Wioletta Suska  otrzymała dofinansowanie Projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy Adventus Wioletta Suska w Zambrowie nr Umowy POPW.01.05.00-20-0160/20  w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 -2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cele projektu

Dotacje to rozwiązanie dla przedsiębiorców, którym w wyniku pandemii COVID-19 obroty spadły o co najmniej 30 procent. Są one elementem Funduszowego Pakietu Antywirusowego, czyli finansowanych z funduszy unijnych narzędzi na rzecz walki z pandemią i jej gospodarczymi skutkami. Bezzwrotna dotacja to narzędzie zaproponowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a naborem zajmowała się Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Planowane efekty

Dotacje mają służyć zaspokojeniu bieżących potrzeb przedsiębiorstw maksymalnie w ciągu trzy miesięcznego okresu funkcjonowania. Będzie można przeznaczyć je na opłacenie mediów (gaz, prąd, paliwo), najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności oraz inne potrzeby związane z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa.

Wartość projektu : 74.976,00
Wkład Funduszu Europejskiego: 74.976,00 zł