Wprowadzone przez sutnevda

Projekt w ramach Dotacji na Kapitał Obrotowy

  Firma Adventus Wioletta Suska  otrzymała dofinansowanie Projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy Adventus Wioletta Suska w Zambrowie nr Umowy POPW.01.05.00-20-0160/20  w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 -2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Cele projektu Dotacje to rozwiązanie dla przedsiębiorców, którym w wyniku pandemii COVID-19 obroty spadły o co najmniej 30 procent. […]