Sam możesz zrobić
wiele, razem możemy zrobić dużo więcej